Η σατραπεία

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑ ΒΕΛΗ

Η σατραπεία: γράφει ο Γιάννης Φραγκούλης

Για τις αδυναμίες του ανθρώπου γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Η σατραπεία». Με διδακτικό τρόπο δείχνει τις αδυναμίες και προσπαθεί να προσδιορίσει ένα δρόμο που θα είναι, κατά την άποψή του, πιο σωστός για τον άνθρωπο, δίνοντας μόνο κάποια στοιχεία. Δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να φτιάξει τη δική του διδαχή. Ας διαβάσουμε το ποίημα:

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ: ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

«Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ

Τι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος

για τα ωραία και μεγάλα έργα

η άδικη αυτή σου τύχη πάντα

ενθάρρυνση κ΄επιτυχία να σε αρνείται·

να σ΄εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες,

και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες.

Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,

(η μέρα που αφέθηκες κ΄ενδίδεις),

και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,

κι πηαίνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη

που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,

και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.

Και συ τα δέχεσαι με απελπισία

αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.

Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι΄άλλα κλαίει·

τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών,

τα δύσκολα και τ΄ανεκτίμητα Εύγε·

την Αγορά, το Θέατρο, και τους Στεφάνους.

Αυτά που θα σ΄τα δώσει ο Αρταξέρξης,

αυτά που θα τα βρεις στη σατραπεία·

και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις.»

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ: ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Αναφέρεται ότι το ποίημα «Η σατραπεία» γράφτηκε το 1910. Όμως έχει δοθεί μια άλλη ημερομηνία, το 1905. Πάλι, μια επιστολή του Καβάφη, στις 29 Νοεμβρίου 1903, στα αγγλικά μας βάζει αμφιβολίες.

«Χθες συλλογίστηκα αορίστως -μου πέρασε από το νου- το ενδεχόμενο της λογοτεχνικής αποτυχίας, και ένιωσα ξαφνικά σαν να είχε λείψει κάθε γοητεία από την ζωή μου. Και μόνη η σκέψη αυτή, με έκανε να νιώσω μιαν οξύτατη οδύνη. Παρευθύς φαντάστηκα να έχω την απόλαυση του έρωτα -όπως τον εννοώ και τον θέλω-, αλλά ακόμη και αυτό μου φάνηκε, πολύ καθαρά μάλιστα, πως δεν θα ήταν αρκετό να με παρηγορήσει για την μεγάλη απογοήτευση. Τούτο αποδείχνει την αλήθεια του “Η σατραπεία”».1

Το ποίημα χαρακτηρίζεται από τους φιλόλογους ψευδοϊστορικό, με την έννοια ότι δεν αναφέρεται σε γεγονότα που έχουν λάβει χώρα2

Η σατραπεία

Το προσδιορίζει και ο Γ. Λεχωνίτης: «Ο ποιητής δεν υπονοεί κατ΄ανάγκη τον Θεμιστοκλέα ή τον Δημάρατον, αλλ΄ούτε και άνθρωπον πολιτικόν. (…) Το υπονοούμενο πρόσωπον είναι εντελώς συμβολικόν, το οποίον δέον να παραδεχθώμεν μάλλον ως ένα τεχνίτη ή και επιστήμονα (…) Αξιοσημείωτος είναι ο εν παρενθέσει στίχος «η μέρα που αφέθηκες κ΄ενδίδεις» (στ. 8), ο οποίος αποτελεί την βάσιν ολοκλήρου του ποιήματος.»3

Αξίζει να αναφερθούμε στο σχόλιο του ποιητή: «Μπορώ να βάλω όλη την δύναμί μου, και να βαστώ την θέσι μου αρκετά στερεά, αλλά, υπό την πίεσιν ισχυροτέρας δυνάμεως, να ενδώσω. Μπορώ να αφεθώ, να μην εξασκήσω παρά ένα μέρος των δυνάμεών μου, κ΄έτσι, υπό την πίεσιν δυνάμεως ισχυράς, να ενδώσω· αλλά δυνάμεως την οποίαν, με πρότασιν περισσοτέρας ισχύος εκ μέρους μου, να μπορούσα να υποστώ ανενδότως»4.

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ: Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Είναι προφανές ότι σε όλο το ποίημα υπάρχουν πολλά σύμβολα που μπορούν του δώσουν τον χαρακτηρισμό συμβολικό. Η πρώτη ανάγνωσή μας ήταν ότι είναι ένα διδακτικό ποίημα. Έχοντας διαβάσει τα διάφορα σχόλια μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο μια προτροπή στον αναγνώστη. Δεν είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε αυτό το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής ως μια εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων ή των τεχνών. Μπορεί κάλλιστα να είναι κάποιος οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Η Περσία, τα Σούσα, η πρωτεύουσά της, όπως επίσης και ο μονάρχης Αρταξέρξης είναι σύμβολα που θέλουν να δώσουν περισσότερη έμφαση, έχοντας βάση το ιστορικό τους φορτίο. Είναι γνωστό ότι η Περσία έχει σημαντικό ρόλο στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος ηγεμόνας από την Ασία θέλει να καταλάβει την Ελλάδα και, μετά, να κατακτήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Απέτυχε. Ήταν όμως μια απειλή και ένας εχθρός μισητός και τρομερός για τους Έλληνες.

Με αυτή την έννοια, η Περσία και ότι αυτή συνεπάγεται, συμβολικά και ιστορικά, είναι ένας εχθρός. Η προσπάθεια ένταξης σε αυτόν είναι κάτι σαν μια αποστασία ή σαν να έχει πάρει κάποιος εχθρική θέση εναντίον της ίδιας της πατρίδας του. Αν το δούμε πιο προσεχτικά η «πατρίδα» ταυτίζεται με τον «εαυτό». Με άλλα λόγια αυτός βγαίνει από το Εγώ του και κατέχει θέση εχθρική προς αυτό. Εδώ έχουμε ένα πρώτο σημάδι ενός αδιεξόδου (impact). Αυτό μας βάζει σε μια πρώτη νευρωσική θέση, την οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ: Ο ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

«Η μέρα που αφέθηκες κ’ενδίδεις» (στ. 8 του ποιήματος) είναι όντως ένα κλειδί για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που θέλει να πει ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο άνθρωπος έχει δει αυτό το αδιέξοδο, βλέπει ότι δεν μπορεί να το υπερβεί και αποφασίζει να αλλάξει διαδρομή. Να αφεθεί σε μια άλλη προτροπή και να ενδώσει σε μια άλλη απόφαση είναι κάποια λύση. Ίσως θα του αλλάξει τη ζωή και θα τα καταφέρει να ζήσει καλύτερα. Είναι όμως αυτή η ζωή που θέλει;

Αυτό το ερώτημα είναι θεμελιώδες. Ο Καβάφης απαντά: «και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις». Το «αυτά» είναι η αναγνώριση από τον Δήμο, από το λαό, και από τους διανοούμενους της εποχής του. Αυτά ο άνθρωπος τα έχει ανάγκη για να τροφοδοτήσει την ταυτότητά του (ID). Αν δεν μπορεί να τα έχει τότε τι κάνει; Μήπως θα πρέπει να ενδώσει;

Η σατραπεία

Σε αυτό το σημείο η κριτική σκέψη του Καβάφη στο ποίημα «Η σατραπεία» απευθύνεται και προς αυτούς που ίσως δεν δίνουν ή δεν διευκολύνουν. Δεν κατακρίνει τον αποστάτη μόνο αλλά και αυτούς που τον παράτησαν και έτσι «αναγκάστηκε» να γίνει εχθρός της πατρίδας του. Δεν είναι ένα βέλος του καβαφικού λόγου, αλλά τα βέλη που χτυπούν και τους δύο.

Ο πρώτος στόχος είναι η αδύναμη πατρίδα να προστατεύσει και να εντάξει, όσο πιο καλά γίνεται, το κάθε μέλος της που έχει δυνατότητες. Ο δεύτερος στόχος είναι το ηττοπαθές άτομο. Αυτό, το δεύτερο το βρίσκουμε και στο ποίημα «Η πόλις» (1910) στο οποίο έχουμε αναφερθεί (βλέπε σχετικό σημείωμα). Δεν είναι λύση να αφήσουμε την μάχη και να φύγουμε, όταν βλέπουμε ότι δύσκολα θα νικήσουμε, αλλά να καταστρώσουμε μια τέτοια στρατηγική που θα μας φέρει κοντά στην νίκη. Αν γίνει αυτό δεν θα αναρωτηθεί κανείς «Τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις».

 

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ: ΤΑ ΚΕΝΑ

Από την άλλη όμως «αυτά», δηλαδή η αγορά, δηλ. ο Δήμος, το θέατρο, τα στέφανα, τα δύσκολα και ανεκτίμητα εύγε, είναι κάτι που θα πρέπει να αναζητούμε και να τα έχουμε διακαώς; Μάλλον όχι. Εδώ ο καβαφικός λόγος είναι κλειστός σαν στρείδι. Δεν μας αφήνει ούτε καν υπονοούμενα, θα πρέπει εμείς να προβληματιστούμε και να τον ερμηνεύσουμε. Αν δεν είναι όλα αυτά κάτι που οπωσδήποτε θα πρέπει να το έχουμε, τότε κάτι άλλο θα πρέπει να αναζητήσουμε. Ίσως ισχυρότερες αξίες που θα εκπληρώσουν τα κενά στην ταυτότητά μας (ID) και θα απαλύνουν το ψυχικό μας τραύμα. Ποια είναι αυτά; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα δοθεί στον αναγνώστη μόνο αν αυτός κάνει μια ανάλυση του ψυχισμού του. Τότε θα του ανοίξει η πόρτα της απόλαυσης και της ικανοποίησης που οδηγούν στο πεδίο της γνώσης.

  1. Βλέπε Καβάφης, «Μικρά καβαφικά». Παρατίθεται στο Κ. Π. Καβάφης «Τα ποιήματα», εκδ. Ίκαρος και Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., 2011, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδης.
  2. Βλέπε Γιώργος Σεφέρης, «Δοκιμές», τομ. Α, εκδ. Ίκαρος, 1974 και «Ο Καβάφης του Σεφέρη, τομ. Α, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, εκδ. Ίκαρος, 1984, σ.σ. 9-33.
  3. Γ. Λεχωνίτη, «Καβαφικά αυτοσχόλια, με εισαγωγικό σημείωμα του Τίμου Μαλάνου, Αλεξάνδρεια 1942, ομοιότυπη επανέκδοση με μικρές αλλαγές και προσθήκες του Τίμου Μαλάνου, Αθήνα 1977.
  4. Diana Haas, «Σχόλια του Καβάφη σε ποιήματά του», στον συλλογικό τόμο «Κύκλος Καβάφη», 1983, σ.σ. 83-109.

Επιστροφή στο εισαγωγικό σημείωμα-ευρετήριο άρθρων

 

Διαβάστε τα άρθρα σχετικά με την λογοτεχνία

Δείτε τα βίντεο που έχουμε δημιουργήσειΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Γιάννης Φραγκούλης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960, όπου τέλειωσε το εξατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε χημεία στον Καναδά, στο Μόντρεαλ (Quebec), στο Μόνκτον (New Brunswick) και στην Ορλεάνη (Γαλλία). Το 1989 σπούδασε φωτογραφία στην ΑΚΤΟ, στην Αθήνα. Παρακολούθησε σεμινάρια σημειωτικής, με το Δημήτρη Τσατσούλη (φωτογραφίας, λογοτεχνίας και θεάτρου), στο Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο. Το 2009 τέλειωσε το Master in Arts, από το Middlesex University, με θέμα της διατριβής του, «Ο μύθος, μια αφηγηματική διακειμενικότητα». Το 1989 άρχισε να αρθρογραφεί και το 1990 ξεκίνησε να γράφει κριτικές κινηματογράφου. Το 1992 έγινε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της οποίας έχει διατελέσει Πρόεδρος, και της FIPRESCI. Το 1994 έγινε μέλος του «Μικρό» (Σωματείο για την ταινία μικρού μήκους), στο οποίο ήταν Πρόεδρος για δύο θητείες. Το 2000 ξεκίνησε να διδάσκει σε σεμινάρια κινηματογράφου στην Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), στο «Μικρό», στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μουσείο Κινηματογράφου, στο Μικρό Πολυτεχνείο, στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, στο δικό του χώρο και σε συνεργασία με τη filmfabrik Productions, στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει κινηματογράφο μέχρι σήμερα στο Κινηματογραφικό Εργαστήρι Fabula, το οποίο διευθύνει. Συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι της FIPRESCI, στην Κωνσταντινούπολη και στη Φιλιππούπολη με θέμα τον βαλκανικό κινηματογράφο. Συμμετείχε σε κριτικές επιτροπές στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας και σε Φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επιστημονικός σύμβουλος του Εργαστηρίου Almakalma, το οποία ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο (Performance). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Εξόρμηση, στην οποία ήταν υπεύθυνος του πολιτιστικού τμήματος, στην Αθηναϊκή, στη Νίκη, στο Μανδραγόρα, στην Ουτοπία, στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, στον κατάλογο του Φεστιβάλ της Λάρισας, στη Γραφή, στο Κ.ΛΠ., στο Ριζοσπάστη και στο Αλμανάκ της ΠΕΚΚ. Ίδρυσε το περιοδικό «αντι-Κινηματογράφος», στο οποίο ήταν διευθυντής σύνταξης, το 1992, το περιοδικό «Κινηματογράφος και Επικοινωνία», στο οποίο ήταν διευθυντής, το 2000. Επιμελήθηκε και συνπαρουσίασε, μαζί με τον Κώστα Σταματόπουλο, την εκπομπή «Cineπλάνο», στο 902TV, από το 2008 έως το 2009. Ήταν υπεύθυνος για τους διαδικτυακούς τόπους www.cinemainfo.gr και www.theaterinfo.gr. Ίδρυσε και διεύθυνε το greeceactuality.wordpress.com. και τώρα διευθύνει και αρθρογραφεί στα www.filmandtheater.gr και www.thessalonikinfo.gr. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Jean Mitry, «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», έχει γράψει τα βιβλία «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, το 2006, «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών (σειρά νεανική Βιβλιοθήκη) και «Κώστας Φέρρης», εκδ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, όπως το Αφιέρωμα στον Παλαιστινιακό Κινηματογράφο, το 2002, την Εβδομάδα Κλασικού Ιαπωνικού Κινηματογράφου και την Εβδομάδα Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το 2002, ως μέλος της Π.Ε.Κ.Κ. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος Νέων Δημιουργών, στο Ε.Κ.Θ., στη Θεσσαλονίκη, και ιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης Solaris, η οποία δραστηριοποιείται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Διευθύνει το Αφηγηματικό Εργαστήριο Fabula, που ερευνά τον Ενιαίο Παραστατικό Χώρο. Έχει σκηνοθετήσει τρείς ταινίες μικρού μήκους, οι δύο πτυχιακές για το Master στο πανεπιστήμιο Middlesex, και την ταινία-ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας». ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ «Μέσα από τις βιτρίνες», 8΄, 2009, σκηνοθεσία «Nafasz», 7΄, 2009, σκηνοθεσία «Η αγία της αρχαίας Μαντινείας», 50΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Στιγμή απολιθωμένη», 31΄, 2010, ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία «Η τελευταία λατέρνα», 6΄, 2010, σεναριακή επιμέλεια «Το κλειδί της επιστροφής», 13΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Το συρματόπλεγμα», 19΄, 2015, σεναριακή επιμέλεια «Στο Τσινάρι», 7΄, 2017, σκηνοθεσία «Sotos, ζωγράφος αει…πράγμων», 2020, 97΄, σκηνοθεσία-φωτογραφία ΒΙΒΛΙΑ «Ο ρυθμός και η μουσική στον κινηματογράφο», του Jean Mitry, μετάφραση, εκδ. Entracte και Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, 2001 «Τι είναι ο κινηματογράφος;», εκδ. Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών, Αθήνα, 2004 «Κώστας Φέρρης», εκδ. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Αθήνα 2004 «Η κωμωδία στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο», εκδ. Έλευσις, Τρίπολη, 2006


Copyritght 2022 Thessalonikinfo / All rights reserved